7. Toepassen in het dagelijkse werk

Organisatieontwikkeling werkt het beste als het onderdeel wordt van het dagelijkse werk. Als gezamenlijk werken aan vraagstukken, vergaderen over uitvoering, etc.  gezien worden als wezenlijke onderdelen van deze organisatieontwikkeling. Op deze manier kan je werken, leren en ontwikkelen integreren. Zo ontstaat ook transfer van deze ontwikkeling naar andere medewerkers, andere teams en andere vraagstukken.