6. Beweging in gang zetten

Je hebt nu de essentie van het vraagstuk onderzocht en je hebt bepaald welke resultaten ertoe doen. Nu ga je gezamenlijk uitzoeken elke acties of bewegingen je moet inzetten in samenhang met elkaar om de resultaten die ertoe doen te realiseren. De bewegingen gaan altijd over wat kan er bewuster, slimmer, beter en leuker. Dit zijn de vier dimensies van organisatieontwikkeling.

Je doet dit aan de hand van de volgende vier vragen:

  • Bewuster: hoe nemen we leiderschap over dit vraagstuk?
  • Slimmer: hoe organiseren we de interactie rondom dit vraagstuk?
  • Beter: hoe borgen we de resultaten bij dit vraagstuk om te kunnen verbeteren en leren?
  • Leuker: hoe zorgen we voor voeding bij de aanpak van dit vraagstuk?