AEVY concept

 • Kom je om in de waan van de dag?
 • Vraag je je af hoe je grip houdt bij zelforganisatie?
 • Geloof je in talentontwikkeling maar weet je niet hoe het waar te maken?
 • Geloof je niet meer in structuurveranderingen?
 • Voel je je overweldigd door wat er allemaal te doen is?
 • Zie je veel ongebruikt potentieel in je organisatie?

Dit zijn de vraagstukken die ons geïnspireerd hebben om AEVY te ontwikkelen. Hoe zet je dromen, ambities, verlangens van de organisatie, van teams en individuele medewerkers om in realiteit?

Met het concept AEVY vind je de antwoorden in jouw organisatie.

AEVY is ontwikkeld voor maatschappelijke organisaties. De essentie van de organisatie, van teams en van medewerkers is de basis. In de essentie zit houvast en energie. Door deze energie te bundelen en te richten, ontwikkelt je organisatie zich tot een magische organisatie. Dromen en ambities worden realiteit.

onze missie

Wij dragen bij aan een betere en gelukkigere wereld door organisaties beter en gelukkiger te maken.

Dat doen we door organisaties te ondersteunen hun essentie, hun missie daadwerkelijk in de wereld te zetten. Samen met medewerkers die vanuit hun eigen essentie bijdragen. Hoe meer de essenties met elkaar verbonden zijn, hoe meer kracht een organisatie kan hebben.

Een organisatie is een plek waar mensen samen werken aan het realiseren van doelen. Voor veel mensen is ‘werk’ iets waar ze een groot deel van hun leven aan besteden.

Betere en gelukkigere organisaties hebben niet alleen invloed op de mensen die er werken, maar ook op de hele omgeving van de organisatie. Van leveranciers, tot klanten, tot de privé omgeving van de medewerkers. Daarom werken wij graag met organisaties en hun vraagstukken.

onze visie

Een organisatie ontstaat vanuit een verlangen iets in de wereld te zetten. Rondom dat verlangen verzamelen zich mensen met hun eigen talenten, verlangens en ideeën. Zo ontstaan er producten en diensten. Dat diepere verlangen vormt de essentie van de organisatie. Ieder mens heeft ook een essentie, die bestaat uit talenten en verlangens, die op elkaar inwerken. Zo ontstaat energie, bevlogenheid en ontwikkelpotentie.

Lees verder
Sluiten

onze visie

Een organisatie ontstaat vanuit een verlangen iets in de wereld te zetten. Rondom dat verlangen verzamelen zich mensen met hun eigen talenten, verlangens en ideeën. Zo ontstaan er producten en diensten. Dat diepere verlangen vormt de essentie van de organisatie. Ieder mens heeft ook een essentie, die bestaat uit talenten en verlangens, die op elkaar inwerken. Zo ontstaat energie, bevlogenheid en ontwikkelpotentie.

In interactie binnen de organisatie zelf en ook in interactie met de omgeving ontstaan allerlei spanningen: korte termijn versus lange termijn, stabiliteit versus wendbaarheid, vertrouwen versus verantwoording, resultaatgericht versus ontwikkelingsgericht. De spanningen uiten zich in organisatievraagstukken, die voortdurend om oplossingen vragen.

We zijn ons met elkaar steeds bewuster van wat er in de wereld gebeurt, van de mate waarin alles met alles samenhangt. De toegang tot informatie en de communicatiemogelijkheden zijn enorm. Dit versterkt de dynamiek waar organisaties zich in bevinden.

In de interactie binnen een organisatie ontstaan patronen. Ingesleten gedragingen, die zorgen voor vanzelfsprekendheid. Sommige patronen werken ondersteunend en sommige werken belemmerend. Hierdoor gedraagt een organisatie zich als een organisme: een geheel dat meer is dan de optelsom van de mensen die er werken.

Om als organisatie succesvol en gelukkig te zijn, zijn twee eigenschappen nodig. Wendbaarheid om te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en stabiliteit om trouw te kunnen blijven aan de essentie van de organisatie.

Dat is een voortdurende zoektocht, die bewustzijn, tijd en aandacht vraagt. Dat noemen we organisatieontwikkeling.

organisatieontwikkeling

Om als organisaties succesvol te zijn is in onze ogen voortdurende en bewuste organisatieontwikkeling nodig. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Essentie als uitgangspunt en bron van energie
 • Inclusieve mindset
 • Ontwikkeling en resultaten verbinden
 • In het dagelijkse werk
 • Gezamenlijk onderzoeken
 • Samenhang onderzoeken
 • Samenhang aanbrengen
Lees verder
Sluiten

organisatieontwikkeling

Om als organisaties succesvol te zijn is in onze ogen voortdurende en bewuste organisatieontwikkeling nodig. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

Essentie als uitgangspunt en bron van energie
Essentie zien we als een stuwende kracht, als een bron van energie waaruit je altijd kunt putten. Hoe meer contact je maakt met de essenties, hoe meer de beschikbare energie vrij kan komen. Hoe meer je de essenties met elkaar verbindt, hoe beter je de beschikbare energie bundelt en richt, hoe meer er mogelijk wordt.

Inclusieve mindset
Alles hangt met alles samen, er zijn vrijwel geen losstaande zaken. We moeten daarom het ‘of-of’ denken transformeren naar ‘en-en’ denken. Het gaat niet meer om keuze uit twee polen, het gaat om het integreren van beide. In de spanning tussen de polen zoeken naar inclusieve oplossingen. Dat kan door buiten de context van het spanningsveld te kijken. Dat betekent het verleden meenemen in plannen voor de toekomst, het betekent fouten omarmen in streven naar verbeteringen, het betekent verantwoording integreren in vrijheid.

Ontwikkeling en resultaten verbinden
Om beter en gelukkiger te worden moeten we aandacht besteden aan doen én aan zijn, aan uitkomsten én aan proces. Bij organisatieontwikkeling hebben we daarom aandacht voor de opbrengsten van de ontwikkeling en voor het proces van de ontwikkeling. We plannen dat, gaan ermee aan de slag, reflecteren erop en sturen bij voor een volgende cyclus. Dit levert inspiratie, waardering en betrokkenheid.

In het dagelijkse werk
We geloven ook in het dagelijkse werk als de beste ontwikkelomgeving. Vraagstukken doen zich voor in het dagelijkse werk. Vraagstukken zijn een uitdrukking van spanningen die met de essentie van de organisatie en de betrokkenen te maken hebben. Vraagstukken uit de dagelijkse praktijk zijn dus bij uitstek geschikt als ingang voor organisatieontwikkeling.

Gezamenlijk onderzoeken
Vraagstukken doen zich voor in de interactie. Het gezamenlijk onderzoeken en in beweging brengen van vraagstukken, met betrokkenen, is op zich al een vorm van organisatieontwikkeling.

Samenhang onderzoeken
We weten dat alles met alles samenhangt. Hier kunnen we bewust meer werken. Het is daarom belangrijk de samenhang in de vraagstukken te onderzoeken. Hoe verhoudt het zich tot de missie van de organisatie, van de mensen die er werken, van de omgeving?

Samenhang aanbrengen
Om de in de essenties beschikbare energie te bundelen en te richten is het van belang te zorgen voor samenhang in alles wat je doet. Door voortdurend te zorgen voor samenhang tussen de essentie van de organisatie, de essenties van mensen, de essentie van het vraagstuk en de beslissingen die je neemt, de communicatie en de werkuitvoering ontstaat organisatiemagie: iets, groter, anders, weidser voelt dan je had voorzien.

organisatiemagie

Je weet het! Je voelt het! Zodra je de deur binnenstapt en je laptop opstart, merk je dat er organisatiemagie is. In magische organisaties ontstaan overal ideeën die dromen waarmaken. Het is een plek waar iedereen samen leert en samenwerkt. Gericht op elkaar steeds beter maken. Opdrachtgevers en klanten worden verrast door de kwaliteit van de dienstverlening. Knelpunten worden verwelkomd als nieuwe uitdagingen om met elkaar van te leren. Iedereen voelt zich verbonden met elkaar en de organisatie en is trots op het werk!

Meer lezen?

download onze whitepaper