1. Tijd maken

Je begint met het maken van tijd, om bewust te zijn. Tijd om te zien wat er nu speelt. Tijd om goed te kijken, ook naar niet urgente dingen, en naar de langere termijn. Het gaat om tijd in je hoofd en in je agenda. Stilstaan, reflecteren, aandachtig zijn, jezelf de mogelijkheid geven iets niet te weten, inspiratie op doen. Reserveer daarom bewust tijd voor organisatieontwikkeling.