vier ontwikkelspellen

Wil je in je organisatie meer ruimte geven aan wat er echt toe doet, aan de essentie? Heb behoefte aan verdieping? Bijvoorbeeld op talentontwikkeling, op lerend organiseren, op samenwerking of op leiderschap? De ontwikkelspellen kunnen in verschillende settings gebruikt worden. Je kunt ze één op één inzetten en ook voor groepen.

AEVY Talent

Met dit spel maak je contact met de essentie en de energie van medewerkers, teams en de organisatie. Je doet dit via talenten.

Elk mens heeft veel verschillende talenten. Een talent is een kracht of een potentie die tot uitdrukking wil komen. Door de combinatie van verschillende talenten en de dynamiek daartussen ontstaan verlangens. In die talenten en verlangens zit ieders energie, bevlogenheid en ontwikkelpotentie. Dit noemen we de essentie van mensen. Dit geldt ook voor organisaties. In de missie en kernwaarden van een organisatie zit de energie van de bedoeling, van het oorspronkelijke idee waaruit de organisatie is ontstaan en het verlangen. De missie en kernwaarden noemen we de essentie van de organisatie.

De talenten van een team of een organisatie zijn daarom meer dan de optelsom van alle individuele talenten. Door bewust te werken met talenten, je eigen talenten te kennen en die van je omgeving, kun je ook bewust omgaan met de inspiratie en energie die daarin zit.

Werken met talenten biedt daarnaast een gemeenschappelijke taal om samen te werken, om met elkaar over gedrag te spreken en elkaar respectvol feedback te geven.

Met AEVY talent kun je:
–  Ontdekken en uitzoeken van talenten, individuele en van teams
–  Verbinden van talenten aan kernwaarden en doelen van organisatie
–  Talenten verbinden met zichtbaar gedrag, om feedback te kunnen geven en om talenten expliciet in te zetten
–  Talenten gebruiken om ontwikkeling te verbinden aan het behalen van resultaten

AEVY Reflectie

Met dit spel reflecteer je systematisch op een afgelopen periode, om collectief te kunnen leren.

Reflectie is essentieel voor leren, ontwikkelen en verbeteren. Reflecteren is meer dan evalueren. Met dit spel leer je systematisch reflecteren op vier lagen. De laag van de concrete opbrengsten, van het proces, van wat elke betrokkene fijne en lastig vond en de laag van de verrassing, het onvoorziene. De reflectie levert input voor de volgende stappen. Zo ondersteunt een goede reflectie het leren in je organisatie en daarmee het kwaliteitsbewustzijn.

Met AEVY Reflectie kun je:
–  Systematisch reflecteren
–  Samen reflecteren
–  Reflecteren op een manier die ook in de toekomst helpt
–  Reflecteren op een manier waar anderen iets aan hebben.

AEVY Emotie

Met dit spel onderzoek je belemmerende emoties en wat deze te bieden hebben.

Emoties vormen de basis van beslissingen en daaruit voortvloeiend gedrag, vaak onbewust. Hoe meer je duidelijk hebt welke emoties meelopen, wat de oorzaak is en wat deze met het hier en nu te maken hebben, hoe constructiever samenwerking kan zijn. We zien emoties in organisaties als signalen van het grotere geheel. Onuitgezochte emoties veroorzaken vaak een gevoel van weerstand, vertraging of onverschilligheid. Uitzoeken wat deze te bieden hebben, geeft een organisatie ruimte om te groeien.

Met AEVY emotie kun je:
–  Betekenis geven aan de onderstroom
–  Geblokkeerde energie vrijmaken
–  Invloed en verantwoordelijkheid een juiste plek geven

AEVY Leiderschap

Met dit spel verken je je eigen leiderschap aan de hand van een vraagstuk, zodat je bewustzijn ontwikkelt, bewust kunt kiezen en bewust kunt handelen.

Je hebt soms vragen waar je het antwoord niet op weet, vragen die je bezighouden en waar je iets mee wil. Het kan gaan over een beslissing die je moet nemen, iets dat je wil uitzoeken, een dilemma of een onbestemd gevoel. Het kan ook iets zijn waar je je over verwondert of waar je nieuwsgierig naar bent. Dit soort vragen noem je een vraagstuk.

Leiderschap gaat over bewust zijn, bewust kiezen en bewust handelen. Een vraagstuk is daarom een ingang om het leiderschap in een organisatie vorm te geven, zowel individueel als groepsgewijs. Wat speelt er, wat is de relatie met de omgeving, hoe zit je er zelf met je eigen essentie in? Met dit spel kun je het leiderschap in je organisatie op een hoger niveau brengen.

Met AEVY Leiderschap kun je:
–  De moed ontwikkelen om open, nieuwsgierig en in het nu te zijn;
–  De zachtheid ontwikkelen om wezenlijke keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Sluiten