vier ontwikkelformats

Wil je in je organisatie houvast geven bij wat er werkelijk toe doet? Heb je behoefte aan overzicht en samenhang? Bijvoorbeeld bij het verbinden van talenten en missie, borgen en verbeteren, het verbinden van resultaten met persoonlijke en team ontwikkeling, bij transparantie in besluitvorming? De formats kunnen op verschillende niveaus in de organisatie ingezet worden, op team, afdeling of organisatieniveau.

Het gaat daarbij niet alleen om het format zelf. Het proces van het vullen en gebruiken van het format om het tot een ‘organisatie-eigen’ document te maken is belangrijker dan het document zelf.

missie & visie document

Elke organisatie heeft een essentie. De missie en visie, vaak samen met de kernwaarden vormen de essentie van je organisatie. Met het missie & visie document leg je dit toegankelijk vast en geef je uitdrukking aan de bedoeling en het verlangen van de organisatie. Het document krijgt waarde wanneer het een anker is voor en richting geeft aan het handelen van de organisatie. Hoe meer verbinding er is tussen de essentie van de organisatie en alles wat er in de organisatie gebeurt, hoe meer de energie in de organisatie gebundeld en gericht ingezet kan worden. Hoe meer elke medewerker zich op essentieniveau kan verbinden met de essentie van de organisatie hoe meer energie en inspiratie er in het werk ontstaat. Dit is wederkerig, hoe meer essentie mensen inbrengen hoe rijker de essentie van de organisatie kan worden.

resultaat & ontwikkel portfolio

De essentie van het resultaat & ontwikkelportfolio is cyclisch werken, gericht op samen leren, verbeteren en innoveren. Door het werken met het R&O portfolio wordt het werken aan concrete resultaten verbonden met team & individuele ontwikkeling. Zo kunnen deze elkaar versterken. De borgingscyclus: plan-do-check-act wordt actief verbonden met de energiecyclus: inspireren-mobiliseren-waarderen-reflecteren. Als beide cycli parallel doorlopen worden ontstaat een vliegwiel van leren en verbeteren. De activiteiten, de verantwoordelijkheden, de voortgang worden in de tijd in beeld gebracht. Je volgt met dit porfolio de hele ontwikkeling van het aanvaarden van een opdracht tot en met de eindoplevering en de gezamenlijke reflectie en het samen leren.

interactie leidraad

De essentie van de interactieleidraad is het vormgeven van de cultuur van de organisatie: hoe gaan we met elkaar om, hoe overleggen we, hoe nemen we beslissingen, hoe communiceren we met de omgeving. In deze leidraad leg je vast hoe het zichtbare gedrag, dat hoort bij het uitdragen van de missie, er concreet in het dagelijkse leven uitziet.

borgings- & voedingsplanner

Tijd maken en bewaken voor de zaken die er werkelijk toe doen, is de essentie van de energie en energieplanner. Met deze planner zorg je voor vooruitkijken en systematisch plannen van niet alleen borgende activiteiten maar ook voedende activiteiten. Het gaat om het tijd maken om vraagstukken diepgaand te onderzoeken, om betrokkenen te raadplegen, om te reflecteren, te waarderen en te inspireren en om betrokkenen tijdig en volledig te informeren. Zaken die logisch klinken en tegelijk in de waan van de dag vaak als eerste van tafel gaan.

Sluiten