vier ontwikkelformats

Helpen deze manier van werken te implementeren, op team, organisatie en individueel niveau. Je kunt je bewustzijn er op verschillende manieren mee vergroten, het lerend vermogen vergroten, blokkades weghalen en interactie heel anders laten lopen. Groepsgewijs of individueel. Andere manier van werken, nieuwe inzichte, inspiratie, buiten het gewone.

De formats helpen te focussen, verbinden, volhouden en vieren.

interactie leidraad

Dit gaat over vormgeven van cocreatie. Hoe werk je interactief, hoe bundel en richt je de energie, welke dingen zijn belangrijk in het contact. Het interactie leidraad omvat:

  • Basis afspraken
  • Spelregels voor communicatie (spelregels voor organiseren vanuit essentie?)

energie & borgings planner

Jaarplanner met naast aandacht voor (borgingselementen / plan-do-check-act)  pdca elementen ook aandacht voor inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. (Energie / IMWR) De energie & borgings planner omvat:

  • Een kalender
  • Aandacht voor verbinden van borging met (en?) energie

missie & visie document

Het waartoe (the WHY) als bedding en ruimte voor alles wat je doet. Missie en visie vormen samen de essentie van de organisatie. >>> Samenhang en overzicht. / verbind essenties zichtbaar en voelbaar.

resultaat ontwikkel portfolio

De essentie van het resultaat & ontwikkelportfolio is om kwaliteitsbewust te werken. Dit houdt in En PDCA (plan-do-check-act) werken om zaken te borgen. / En IMWR (inspireren – mobiliseren- waarderen-reflecteren) werken om ook om de energie erop te houden. Als PDCA en IMWR elkaar versterken ontstaat het vliegwiel van kwaliteitsbewust werken.

Sluiten