vier basisprincipes, die samenhangen

Het ontwikkelmodel helpt je om bewustzijn te vergroten en om beweging te krijgen. Het begint met vier bewustzijnsvragen, die je op een vraagstuk toepast: essentie, gewenste ontwikkeling, samenhang en resultaten die ertoe doen. Je krijgt zo zelf de aspecten in beeld die een scherpere focus geven op wat er speelt en wat daarbij werkelijk van belang is.

Met alleen bewustzijn is er nog geen beweging. Om beweging en verandering te krijgen onderzoek je wat er te doen is op de vier cruciale ontwikkellijnen: leiderschap, co-creatie, borging en energie. Door bewustzijn en beweging te verbinden creëer je een vliegwiel vanuit de innerlijke kracht van de organisatie. Je zet de beweging aan en deze blijft aan.

essentie

Je onderzoekt de essentie van het vraagstuk. Wat is de kern? Wat is de bedoeling? Wat is de diepere laag?

gewenste ontwikkeling

Je onderzoekt de gewenste ontwikkeling. Wat is de gewenste situatie, wat is het verlangen, wat is het grotere doel?

samenhang

Je onderzoekt de samenhang van je vraagstuk. Wat speelt er allemaal mee, in de organisatie, in de context en in het klein?

resultaten die er toe doen

Je bepaalt welke resultaten er werkelijk toe doen. Wat heeft de grootste hefboom, wat is een eerste behulpzame stap, wat geeft vertrouwen?

Sluiten