vier ontwikkellijnen, die elkaar versterken

Het ontwikkelmodel helpt je om bewustzijn te vergroten en om beweging te krijgen. Het begint met vier bewustzijnsvragen, die je op een vraagstuk toepast: essentie, gewenste ontwikkeling, samenhang en resultaten die ertoe doen. Je krijgt zo zelf de aspecten in beeld die een scherpere focus geven op wat er speelt en wat daarbij werkelijk van belang is.

Met alleen bewustzijn is er nog geen beweging. Om beweging en verandering te krijgen onderzoek je wat er te doen is op de vier cruciale ontwikkellijnen: leiderschap, co-creatie, borging en energie. Door bewustzijn en beweging te verbinden creëer je een vliegwiel vanuit de innerlijke kracht van de organisatie. Je zet de beweging aan en deze blijft aan.

energie

Energie gaat over inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Hoe bundel en richt je de energie bij dit vraagstuk? Hoe genereer je het vliegwiel?

leiderschap

Leiderschap gaat over het ontwikkelen van je bewust zijn, bewust keuzes maken en bewust handelen. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor de resultaten die ertoe doen, vanuit je eigen essentie.

borging

Borging gaat over leren van wat je hebt gedaan, dit vasthouden en hierop verder bouwen. Hoe ziet leren in een plan-do-check-act cirkel eruit, hoe ziet verbeteren eruit, hoe ziet vanzelfsprekend laten zijn eruit?

co-creatie

Co-creatie gaat over de meerwaarde zien van elke interactie. Hoe kan je co-creatie tot bundelen van energie laten zijn. Hoe breng je werkzame bestanddelen samen. Met wie zou je willen co-creëren op dit vraagstuk?

Sluiten