vier ontwikkelspellen

Helpen deze manier van werken te implementeren, op team, organisatie en individueel niveau. Je kunt je bewustzijn er op verschillende manieren mee vergroten, het lerend vermogen vergroten, blokkades weghalen en interactie heel anders laten lopen. Groepsgewijs of individueel. Andere manier van werken, nieuwe inzichten, inspiratie, buiten het gewone.

AEVY Talent

Talent gaat over essentie van teams en mensen verkennen en op basis daarvan een ontwikkelplan maken. AEVY Talent ondersteunt het:

  • Ontdekken en inzetten van talenten
  • Bewust ontwikkelen van lerend vermogen

AEVY Reflectie

Systematisch reflecteren op de opbrengsten van een uitgevoerd plan. Je leert steeds meer automatisch reflecteren en daardoor leren. AEVY Reflectie ondersteunt het:

  • Kwaliteitsbewust werken
  • Ontwikkelen van reflecterend vermogen

AEVY Emotie

Emoties vormen de basis van beslissingen en daaruit voortvloeiend gedrag, vaak onbewust. Hoe meer je duidelijk hebt welke emoties meelopen, waar die vandaan komen en hoe weinig deze vaak met het hier en nu te maken hebben, hoe meer leiderschap er kan ontstaan. AEVY Emotie ondersteunt het:

  • Ontwikkelen van bewustzijn op je eigen verhaal en begrip voor het verhaal van anderen
  • Vergroten van je eigen invloed

AEVY Leiderschap

Leiderschap helpt een vraagstuk diepgaand te verkennen en helpt je eigen antwoorden te ontdekken, zodat je bewust kunt kiezen en handelen. Dat betekent congruent met je eigen essentie. AEVY Leiderschap ondersteunt:

  • de moed om open en aanwezig te zijn en
  • de zachtheid om wezenlijke keuzes te maken en daarvoor te gaan staan.
Sluiten