1. Tijd maken

Tijd maken om stil te staan bij niet urgente dingen, die wel belangrijk zijn. Het gaat om tijd in je hoofd en in je agenda. Stilstaan, reflecteren, aandachtig zijn, jezelf de mogelijkheid geven iets niet te weten, inspiratie op doen. En daar bewust voor kiezen.